Natuurlijk-Jonen is een stichting die de volgende doelstelling heeft:

Het behouden en versterken van het oorspronkelijk dorps-landschap met bijbehorende natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in Jonen door het uitvoeren van onderhoud en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin.

Ooievaars en lakenvelders

In het land achter Jonen staat een tweetal ooievaarsnesten, waarop dit jaar een ooievaarspaartje genesteld heeft. Verder heeft Natuurlijk-Jonen een aantal Lakenvelders op ditzelfde land laten grazen. 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een viertal functionarissen, zijnde voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid. Deze taken worden respectievelijk ingevuld door Pieter de Nooij, Beppie Miggels-Vinke, Ted Postma en Thijs Schoenmakers. De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Ons beleidsplan 2020-2023 vindt u hier en ook op de pagina ‘Jaarverslagen’